Voor wie het verleden omarmt

Stamboom Hoenselaars

Hoenselaars XVIIIe generatie

Dit is het vervolg van het stamboek Van Wassenberg > Van Gelre > Van Honselaer > Hoenselaars > Cuijpers > Martens.
Het is de stamboeklijn van mijn moeders zijde.

Zie voor meer: www.genealogieonline.nl

******************

Wapen Oploo.jpg

Familie van Hoenselaers

Van Gennep-Limburg naar Oploo-Brabant

Vanuit het Nederduitse Hoenselaers geslacht kwam uiteindelijk rondom 1500 een tak vanuit Geldern-Duitsland in Gennep aan de Maas terecht, waar voor de Hoenselaers het beroemde riviertje de Niers uiteindelijk eindigt in de Maas. Vanuit Gennep komt rond 1750 een familietak in Oploo terecht met vele nazaten.

Deze familietak stamt af van Adolf van Hoenselaers welke woonde in Gennep (1690-ca. 1732). Daar werd zijn zoon Hendricus van Hoenselaers (1721-1804) geboren. Hendricus verhuisde naar Oploo en kreeg 12 kinderen waaronder Arnoldus Ignatius van Hoenselaers (1761-1826) zijn eerst geborene.

Deze publicatie verhandeld over zijn zoon Petrus Hoenselaars (1788-1866).

De naam Hoenselaers werd vanaf deze zoon als Hoenselaars geschreven, zonder 'van'  waarna met zijn kinderen ook de 'S' kwam te vervallen.

Ik volg deze familietak via Cornelis van Hoenselaar (1823-1900, Willem van Hoenselaar (1857-1943) tot recent de vijf kinderen van Karel Wilhelmus Antonius van Hoenselaar (1910-1994).

Lees verder:

Stamboom dossier Adolf van Hoenselaer 1690 1.4 140727.pdf

Stamboom dossier Peter Hoenselaer 1788 1.1 140717.pdf

******************

Lees verder over Hendrikus Hoenselaars (1805) te Gennep.

Stamboom dossier H. Hoenselaars 1805 1.2 160520.pdf

Hoenselaars XXIIe generatie

Gansedorp.jpgGroot-Linden een dorp aan de Maas.

Albertus Hoenselaars
1837-1883

René/auteur: Mijn over-over-grootvader.
Geboren  Groot Linden – 10 juli 1837

              Vader: Lambertus Hoenselaars
                        (1810-1838)

              Moeder: Catharina Hanenberg
                        (1805-1871)

Gehuwd  Groot Linden – 22 juli 1867
              Hendrica Theodora Derks
              (1842-1894)

              Vader: Theodorus Derks
              Moeder: Theodora Kersten

              Moeder hertrouwd met Gerardus Josten
Kerk       RK-Kerk Linden – 23 mei 1867

Gestorven Groot Linden – 24 december 1883
Begraven  Groot Linden

Kinderen

 1. Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910)
 2. Catharina Maria Hoenselaars (1870–1906)
 3. Theodora Petronella Hoenselaars (1872–1881)
 4. Johanna Geertruida Hoenselaars (1875–1968)
 5. Petronella Jacoba Hoenselaars (1877–1878)
 6. Petronella Hendrica Hoenselaars (1879-1950)
  Zie:  Martinus Wilhelmus Cuijpers 1870 dossier 1.6 220522

 7. Theodora Maria Hoenselaars (1882–1951)
 8. Albertus Hendricus Theodorus Johannes Hoenselaars (1884–1884)
  Stiefdochter: Maria Lamberta Josten (1888-xxxx)
Door het ontbreken van een zoon is deze familietak gestopt.
  

Linden straat.jpg

Groot Linden - Kerkstraat 28

Het huis van mijn overgrootvader Albertus Hoenselaars en geboortehuis van oma Petronella Hoenselaars. In 1832 was schoonvader Peter Hanenberg eigenaar, gehuwd met Johanna Jacobs. Vader Lambertus huwde dochter Catharina Hanenberg (Naaister). Albertus is hier geboren en huwde in 1867 Hendrica Theodora Derks.

Linden - Echo, 5 januari 1884

Dat het verscheiden van een eenvoudige man zelfs voor een hele gemeente een treffend verlies kan zijn, is hier gebleken door de dood van de koster-organist van de parochie Groot-Linden, Albertus Hoenselaars, die ten gevolge van een hevige ziekte, op betrekkelijk jeugdige leeftijd, daags voor Kerstmis bezweken is. Hoenselaars bezat een vlekkeloos karakter en zeldzaam talent. Als knaap toonde hij een voortreffelijke aanleg voor de muziek en bediende zich allereerst van de eenvoudige toestellen, maar onze toenmalige pastoordeken spoorde hem tot doeltreffender oefening aan en na een paar lessen bespeelde Hoenselaars het orgel. Het vioolspelen leerde hij zonder het minste onderricht; evenzo het "klokken- en horloge maken", waarom hij in de hele omtrek vermaard was. En nog veel meer! Was er iets defect, Hoenselaars wist raad voor vele dingen. Zijn vorming had hij dus grotendeels aan zich alleen te danken. En zo ervaren was hij dat onze vorige pastoor Libotté (die zelf een uitstekend musicus was) van hem zei: "dat we hoogst bezwaarlijk een bekwamer organist zouden kunnen krijgen". Dat hij zich nooit in ruimer kring vertoonde, lag aan zijn moeilijke uitspraak en aan een ander lichaamsgebrek, veroorzaakt door de val van een aanmerkelijke hoogte in zijn jeugd. Nu heerste er met Kerstmis in de kerk van Groot-Linden een treurige stemming zoals op Goede Vrijdag; het orgel zweeg en de luister van de godsdienstoefeningen was droevig getaand. Een deugdzaam man is uit ons midden heengegaan naar betere gewesten en met geschokt gemoed staren wij hem na. Geen wonder dat het:"Hij ruste in vrede" herhaalde malen met zijn diep bedroefde weduwe en kinderen wordt uitgesproken. Grievend was het dat ook heden bij zijn gezongen uitvaart de treurtonen van het orgel niet gehoord werden. En dat voor iemand die duizenden malen ten dienste van anderen zijn talenten heeft ten toon gespreid. Wat een wereld!.

Hendrica Derks

Toen Hendrica Theodora Derks met Gerardus Josten trouwden had ze als beroep onderwijzeres op de openbare lagerschool in Groot-Linden in nuttige handwerken en waarschijnlijk gewoond in huis waar later Nol Loefen in woonde.

Hendrica Derks hertrouwde op 5 juli 1886 te Linden met Gerardus Josten en kregen uit dit huwelijk één dochter Maria Lamberta Josten, later gehuwd met Lambertus Maria Faasen.
Mei 2013: Met kleindochter Maria Eltink heb ik de familielijn Faasen en Van Korven in beeld kunnen brengen.

Na het overlijden van Hendrica Derks (†1894), hertrouwde Gerardus Josten op 26 april 1895 in Mill en St. Huberts met Alberdina Geurts en kregen samen 11 kinderen.
Het aantal kinderen bedraagt nu 20 (8+1+11).

Stamboom dossier A. Hoenselaar 1837 1.7 230505

Hoenselaars XXIIIe generatie

Dora Hoenselaars & Thij de Kanter.jpg

Familie De Kanter-Hoenselaars

Dora Hoenselaars was de zus van mijn oma Petronella Hoenselaars. Zij trouwde met Mathijs de Kanter, woonde aan de Spoorstraat 46 Boxmeer en kregen vijf kinderen.

 

 

Lees meer:

Stamboom dossier M.J. de Kanter 1876 1.1 150721.pdf

Zuster Maria Coletha leefde in
het Birgittessen klooster te Uden

Mijn moeder Bep Cuijpers had een bijzondere tante J.G. Hoenselaars die als jong meisje haar intreden nam in het gesloten Brigittesse klooster Abdij Maria Refuge te Uden. Haar hele leven heeft zij daar doorgebracht en uiteindelijk aldaar begraven. Als kind mochten wij haar enkele keren per jaar bezoeken zittend achter dubbele tralies met net genoeg ruimte om haar een hand te schudden. Naast haar zat dan moeder overste die allerliefst het gesprek controleerde. Na afloop kregen wij dan nog wat te eten en dat was het dan weer.

Lees over dit bijzondere kloosterleven:
Zr. Maria Coletha J.G.Hoenselaars.pdf

genealogie-rene-martens.nl Expanded Navigation


×

genealogie-rene-martens.nl Site Map


×

Menu Sign In